Hakkımızda

TÜRK OCAKLARI KARAMAN ŞUBESİ

İlimizde 29.03.2005 tarihinde kurulmuştur. 

Ocağımız genel ülkümüz doğrultsunda;  millî kültürün (hars), ahlâk ve fikir hayatının geliştirilmesi, millî birliğin kuvvetlendirilmesi,  toplum yapısının sağlamlaştırılması ve Türklüğün yüceltilmesi amacıyla kurulmuştur.

Kısaca “Türk Milliyetçiliği” olarak da adlandırılan bu amaç, Derneğin “Millî Ülkü (mefkûre)” südür.

Bu amaç ve tüzük doğrultusunda hizmetlerini yürütmektedir.


SİYASİ BİR ORGANİZASYON DEĞİLDİR, KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER STATÜSÜNDEDİR.

Logosu; Türklüğün binlerce yıllık simgesi kurt başıdır.

Türk Yurdu Dergisinin 1925 tarihli 167. sayısının Türk Ocakları Şuûnı (Faaliyetleri) bölümünde; “Türk Ocakları Genel Merkezi: Yeniden açılması için müracaat edilen Tokat, Bartın ve Karaman ocaklarının küşâdına (açılmasına) müsaade etmiştir.” denilmektedir. Bu bilgiye göre eskiden var olan ama kapatılmış Karaman Türk Ocağının yeniden açılacağı ifade edilmektedir. Kurtuluş Savaşı’nın çetin geçtiği 1919-1922 arası Türk Ocaklarının faaliyetlerine zoraki ara verdiği bu nedenle de Türk Ocağının Karaman şubesinin de 1919 öncesi kurulduğu düşünülmektedir.(Y.Yıldırım,02.07.2019, Karamanda Uyanış Gazetesi)

Türk Yurdu’nun 1925 Eylül’de çıkan 172. sayısında Karaman Türk Ocağının yeni heyet-i idaresi (yönetim kurulu) şöyledir: Başkan Emin, Katip İsmet Yılmaz, Murahhas (delege)Emin Agâh, Muhasip Abdullatif, Veznedar Vehbi, Aza Halil İbrahim ve Ömer Lütfi Beyler(Y.Yıldırım,02.07.2019, Karamanda Uyanış Gazetesi)

Ayrıca Hakimiyet-1 Milliye Gazetesinin 14.03.1926 tarihli ve 28 Haziran 1928 tarihli gaztelerinde Karaman Türk Ocağının haberleri yayınlanmıştır. Bunlara dair bilgiler sayfamızda bulunmaktadır.

İlimizde 2005 yılında yeniden açılmıştır. Bu üçüncü açılışıdır.

Yine Türk Yurdu Dergisi’nin Aralık-1963 ayı 301. sayısında Türk Ocaklarının Halk Fırkasına devrettiği Ocak binaları ile emvali gayrimenkullerinin cinslerini ve kıymetlerini gösterir liste yayınlanmıştır. Buna göre ilimizde mülkleri bulunduğu da yazılmaktadır. 1.500 Lira değerinde 1 Bina ve 1.000 Lira değerinde, bina müştemilatında 2 dükkanı bulunmaktadır. Ancak bunlar o günün Halkevlerine devredilmiştir.

Bunlar için devletten bir para alınmamış, tamamen vatandaştan toplanan paraları ile satın alınmıştır. Bu mülkün eski tarihi Belediye binasının yanı ile Kayserilioğlu Kütüphanesi arasında bulunan mevkide olduğu bilinmektedir.

__________

2005 yılında Türk Ocakları Genel Merkezine yapılan talep üzerine, Genel Merkez tarafından görevlendirilen Konya Türk Ocağı Şubesi Başkanı Mehmet PEMBECİ’nin katkıları ile açılmıştır.

Açılışı mehteran eşliğinde Namık kemal ZEYBEK tarafından yapılmıştır. Sayın Bakan Namık Kemal ZEYBEK aynı gün “Ata’nın Türk’ü, Türk’ün Atası” konulu bir konferans vermiştir.  

Faaliyetlerine ilk olarak Histaş binasında başlamış, daha sonra  dil parkı civarında devam etmiştir.  Daha sonra İsmet Paşa Caddesi üzerinde faaliyetlerini yürütmüş, bu gün ise Yunus Emre Camisinin arkasında, Tabakhane Geçidinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2005 yılında ilk kuruluşundan 2011 yılına kadar Başkanlığı Ekrem KARÇAALTINCABA, Başkan Yardımcılığını Yunus TURAN yürütmüşler, 29 Ocak 2011 tarihinden sonra Başkanlık görevi Yunus TURAN tarafından yürütülmektedir,

Bu güne kadar pek çok konferans, panel ve programlar yapılmıştır. İlimizin ve Türk milletinin kültürel hayatına katkı sağlamak için mevcut imkanları ölçüsünde, başka kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmek için gayret etmekte, ocağın Karaman’dan da tütmesi için çalışmaktadır.