9. OLAĞAN GENEL KURUL

Türk Ocakları Derneği Karaman Şubesi 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.01.2023 tarihinde, Saat 19.00’da Derneğimizin Kirişçi Mahallesi – Tabakhane Geçidi No:8/2 adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı bir hafta sonra 29.01.2023 günü, aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.

Yunus Turan
Türk Ocakları
Karaman Şubesi


GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama ve divan heyetinin teşkili
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,
  4. Tahmini bütçenin okunması
  5. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
  6. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
  7. Genel Merkez delegelerinin seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış