KARAMAN TÜRK OCAĞI GAYRİ MENKULLERİ

Karaman Türk Ocağının Gayri Menkulleri

Türk Ocağı Karaman Şubesinin 1 bina ve bina müştemilatında 2 dükkan olduğu Aralık – 1963 ayı, 301 Sayılı Türk Yurdu Dergisinde belirtilmektedir.

Türk Ocağı kapatıldıktan sonra Karaman Türk Ocağının gayri menkulleri Halkevlerine devredilmiştir. 

Halkevleri de kapatıldıktan sonra mülkler vakıflara geçmiştir.