1928 YILINDA KARAMAN TÜRK OCAĞI

1928 YILINDA KARAMAN TÜRK OCAĞI

Karaman Türk Ocağı ile ilgili 28 Haziran 1928 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çıkan haber.

Bu haberin önemi şudur:

1928 yılında Karaman’da bir Türk Ocağı vardır. Aktif olarak görev yapmaktadır. O günkü latin alfabeleri ile ilgili görüşlerini ve faaliyetlerini bildirmektedir.

Haberin Osmanlı Türkçesi Metni:

Türk Ocakları ve beyne’l-milel rakamlar

Karaman Türk Ocağı inkılâp vazifesini şuʻûrlu bir suretde  der-pîş (en önde) iderek son günlerde halka beyne’l-milel (milletler arası) rakamları öğretmeğe başlamışdır. Hatta Latin harflerine muvâneset (alışma, ünsiyet peyda etme) hâsıl olmak içün dershanesinde bu harflerin şekil ve sesleri ve mükemmeliyeti hakkında halka maʻlûmât virmekle meşgûldür.