1926’DA KARAMAN TÜRK OCAĞI

1926’DA KARAMAN TÜRK OCAĞI

Türk Ocakları, inkılapçı karakteri ve inkılapların halka benimsetilmesi için çalışmalar yapmıştır.

Aşağıdaki belge, 14 Mart 1926 gününe ait Hakimiyet-i milliye gazetesinden alınmıştır. Bu tarihte Karaman Türk Ocaklıları İnkılap yolunda sarsılmayan kararlılıkla ve hızlı adımlarla yürüyeceklerine and içerler.

Bu belge; 1926 yılında Karaman7da bir Türk Ocağı şubesinin var olduğunu ve aktif olarak faaliyetlerini yürütmekte olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Karaman Türk Ocağı

Ocaklılar senelik dernekde medeniyet yolunda sarsılmaz bir imanla yürümeye and içdiler.

Karaman,12 Husûsi – Bugün senelik derneği toplayan Karaman Türk Ocağı ilk büyük celseyi (oturum, oturma)  büyük mürşîdlerinin (yol göstericiler) namını taʻzîm (büyük sayma, saygı gösterme) ve tebcîl (ululama, ağırlama)  eder.. açarken işâret buyurulan medeniyet ve saʻâdet yoluna sarsılmaz bir azm (niyet, kasıt) ve serî adımlarla yürüyeceklerine and içmişizdir.